HunHír.info

2019. Újkenyér hava 23. nap, Tuli napja.

„Elie Wiesel” visszaadta kitüntetését – vajon miért?

2012. június 19. 00:19
Szalay László - Hunhír.info

weisel250.jpgA mai nap szenzációja: „Elie Wiesel” levelet írt Kövér László házelnöknek, amelyben bejelentette: visszaadja a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjét. Az ok: a Nobel-békedíjas személy szerint hazánk jelenlegi vezetői „támogatják a magyar múlt tragikus és bűnös időszakainak – nevezetesen a háború alatti Magyarország vezetői több százezer magyar zsidó deportálásában és meggyilkolásában játszott szerepének – tisztára mosását”.

Magyar Menedék - Grandpierre

Elie Wiesel” 2004. június 24-én kapta meg a magas kitüntetést Mádl Ferenc köztársasági elnöktől. (Zárójelben jegyzem meg: azért teszem idézőjelbe az említett személy nevét, mert nem tudjuk, mi a valódi neve. „Elie Wiesel” ugyanis nem az, akinek mondja magát – semmit sem tudunk róla, múltját sem ismerjük.) Hogy miért kapta a kitüntetést „Wiesel”, nem tudom. Egy biztos: nem érdemelte meg. Ezért a mostani döntése – a nagykereszt visszaszolgáltatása – helyes lépés volt, csak üdvözölni lehet.

S most lássuk a levelet. A Magyar Narancs honlapján megjelent már a magyar fordítás, ezt közlöm az alábbiakban – természetesen az angol eredeti kíséretében:

„Kövér László úr őexcellenciájának, a Magyar Országgyűlés elnökének

Elnök Úr!

Mélységes aggodalommal és felháborodással értesültem arról, hogy Ön Szőcs Géza kulturális államtitkárral és a szélsőjobboldali Jobbik elnökével, Vona Gáborral együtt részt vett azon a szertartáson, amelyet Nyírő József, a nyilas parlament egykori tagja tiszteletére rendeztek Romániában. Gyalázatosnak tartom, hogy a Magyar Országgyűlés elnöke olyan eseményen jelenik meg, amelyen a Horthy- és a Szálasi-korszak fasiszta ideológusa előtt tisztelegnek. Ez a lehangoló hír ráadásul annak az újjáéledő gyakorlatnak a nyomában érkezett, hogy köztereket neveznek el az országot a háború idején vezető Horthy Miklósról, továbbá rehabilitálják Wass Albertet és más olyan figurákat, akik lelkesen együttműködtek a magyar fasiszta rendszerrel. Arról is tájékoztattak, hogy szélsőjobboldali értelmiségiek munkáit az iskolai kötelező irodalom-tananyag részévé tették.
A magyar Parlamentben 2009. december 9-én tartott beszédemben arra sarkalltam az Ön kollégáit, hogy ’tegyenek még többet a közéletben és a sajtóban megjelenő antiszemita hangok és csoportok egyértelmű elítéltetése érdekében… mivel meggyőződésem szerint szégyent hoznak erre a nemzetre’.
Azóta csak még világosabb lett, hogy Magyarország irányítói támogatják a magyar múlt tragikus és bűnös időszakainak – nevezetesen a háború alatti Magyarország vezetői több százezer magyar zsidó deportálásában és meggyilkolásában játszott szerepének – tisztára mosását.
Nem szeretném, hogy bármiféle közöm lehessen efféle törekvésekhez, ezért ezennel visszaküldöm Önnek a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjét, melyet 2004. június 24-én ítélt oda számomra a Magyar Köztársaság elnöke.
Üdvözlettel:

Elie Wiesel”
A levél állításait nem feladatom minősíteni (például arra sem térek ki, mitől volt „fasiszta” rendszer a Horthy-rezsim), hiszen tudjuk jól: „Elie Wiesel” nem ismeri a közelmúlt magyar történelmét. Elég csak felütni világsikerre vergődött könyve, Az éjszaka című önéletrajzi regény első oldalait. „Wiesel” ezt írja Magyarország német megszállásáról:

„A budapesti rádió bejelentette, hogy a fasiszták átvették a hatalmat. Horthy Miklós kormányzót kényszerítették, hogy nyilas pártvezért kérjen fel kormányalakításra.”

Ez a rész szerepelt az említett mű eredeti szövegében. Néhány évvel ezelőtt „revideálta” saját szövegét a szerző, s a felesége fordításában megjelent, „Wiesel” által is jóváhagyott angol kiadásban is ugyanezt olvassuk:

„Budapest radio announced that the Fascist party had seized power. The regent Miklós Horthy was forced to ask a leader of the pro-Nazi Nyilas party to form a new government.”

Mindenki tudja, hogy ez az állítás nem igaz. A nyilasok nem 1944 márciusában, hanem októberében kerültek hatalomra, s nem Horthy kérte fel Szálasit kormányalakításra. Mégis: ez a sok millió példányban eladott könyv ezt a marhaságot sulykolja a tájékozatlan olvasókba.

Egyébként Az éjszaka című mű számos részét „revideálta” a szerző. Erről már írtam korábban, nem akarom ismételni magam. Csupán megjegyzem: többek között életkorát is „revideálta” a szerző. Az eredeti kiadásban az szerepelt, hogy 1944 áprilisában még 15 éves sem volt (miközben hivatalos életrajzában az szerepel, hogy 1928. szeptember 30-án született), az új kiadásban már csak annyit olvasunk: 15 éves volt.

Most tehát nem arról akarok beszélni, mi mindent írt át „Wiesel” az önéletírásában – amelyről korábban azt állította, hogy minden szava igaz -, hanem azokról a „tényekről”, amelyeket az új kiadás számára sem revideált.

Mielőtt azonban erről szólnék, engedtessék meg nekem egy kis kitérő. Nemrég jelent meg magyarul „Elie Wiesel” új könyve, „A Sonderberg-ügy” (Bp., Nyitott Könyvműhely, 2011, 189 o.). Egy szuszra olvastam el. S bár rémesen untam, egyetlen szóért érdemes volt befalni ezt a regényt. A regénybeli elbeszélő neve Yedidyah Wassermann, aki nem ismerte a szüleit. Nagyszülei nevelték, akiket szintén deportáltak, de túlélték a háborút. Róluk ezt olvassuk:

„Mint mondtam: a nagyapám megismerte a lágereket. Nagymama is, valahol Magyarországon. Soha nem beszéltek róla. Ha valaki utalást tett rá, nagymama elsápadt, és összeszorította az ajkát.”

Magyarországon „láger”? Az ötvenes években volt (pl. Recsken), de 1944-ben? Melyik hazai „lágert” ismerte meg a világháború végén az elbeszélő nagymamája? Ezen persze az amerikai olvasó nem akad fenn. A hazai viszont igen. S akkor bizony oda az „epikai hitel”.

Visszatérek oda, ahol a kitérő előtt tartottam. Említettem, bizonyos „tényeket” nem javított ki önéletírása új kiadásában „Elie Wiesel”. Egy példát már említettem – a nyilas hatalomátvétel idejét vétette el a szerző. A másik példát a könyv végéről idézem.

1945. április 11-én szabadult fel a buchenwaldi tábor, e napon lépnek be az első amerikai katonák a táborba. Hogy ezután mi történt a kicsi „Wiesel” életében, arról ezt olvassuk Az éjszaka utolsó oldalán:

„Buchenwald felszabadulása után három nappal súlyosan megbetegedtem. Mérgezés. Kórházba vittek, ahol két hétig lebegtem élet és halál között.”

Ezután olvassuk el a könyv frissen „revideált” változatát, az angol nyelvű kiadás megfelelő részletét:

„Three days after the liberation of Buchenwald, I became very ill: some form of poisoning. I was transferred to a hospital and spent two weeks between life and death.”

Látjuk, semmi változás: a szerző nem írta át az eredeti szöveget, tehát amit olvasunk, az a színtiszta igazság. Maga a valóság (ne feledjük: „Wiesel” szerint könyvének minden szava igaz!).

Kezdjünk számolni. 1945. április 11-én szabadult fel Buchenwald, három nappal később kórházba került, aztán két hétig „lebegett”. Hogy utána mi történt, pontosan nem tudjuk, mert a szerző csupán annyit ír, hogy „egy napon erőm megfeszítésével fel tudtam kelni” (a javított kiadásban már nincs erőmegfeszítés: „One day when I was able get up….”). Mivel joggal feltételezhetjük, hogy a kétheti „lebegés” végeztével nem rögtön távozott a kórházból, ezért kijelenthetjük: legkorábban május elején léphetett ki a kórház kapuján. Azt viszont – a fentiek alapján – bizton állíthatjuk: 1945. április 16-án már a kórházban „lebegett” a szerző, hiszen három nappal a felszabadulás - április 11. - után vitték oda.1. kép


A buchenwaldi tábor helyén működő múzeumban látható az a kép, amely a múzeum honlapján is megtalálható. Híres felvételről van szó: 1945. április 16-án készítette Harry Miller amerikai katona az egyik barakkban (lásd 1. kép). A múzeum honlapja közli is a képen látható személyek nevét (nem az összesét, csak azokét, akiket azonosítani tudtak). A legalsó sorban balról az első Grüner Miklós, aki ekkor 15 éves volt. A fölötte levő sorban balról a hetedik – akinek az arca be van karikázva – „Elie Wiesel”. Ismétlem: ez olvasható a buchenwaldi múzeum honlapján és a kiállításon is (no meg számos kiadványban).

Mondanom sem kell: maga „Elie Wiesel” volt az, aki „felismerte” magát a képen. Ezzel az állítással csupán két baj van. Egyrészt: amikor a fénykép készült, „Wiesel” - saját elmondása szerint – éppen egy kórházban „lebegett”. Talán fölösleges is leírnom, a felvétel nem egy kórházban készült, s a kinagyított arcképen is látható, hogy az arc tulajdonosa bizony öntudatánál van, nem „lebeg” (lásd 2. kép).2. kép


Tudjuk, a hazugsághoz is profizmus kell. „Elie Wiesel” viszont nem profi: nem lehet egyszerre kórházban „lebegni” és ugyanakkor egy láger barakkjában a fényképezőgép lencséjébe nézni. Akármennyire egyedi és kivételes is az ember, ez nem megy.

Most jön a másrészt. Azt már tudjuk, hogy a 2. képen látható személy nem azonos „Elie Wiesel”-lel. De akkor kicsoda ez az ember?

Tudjuk, Grüner Miklós évek óta állítja: Vízel Lázár nevű barátja túlélte a háborút Buchenwaldban. Ez a Vízel Lázár – aki valóban létezett, van róla auschwitzi és buchenwaldi igazolás is – 1913 őszén született. Az eliewieseltattoo.com honlapon – amely „Elie Wiesel” csalásait teszi közhírré – nemrég jelent meg egy rövid írás: számítógépes program segítségével megpróbálták „belőni” a 2. képen látható férfi életkorát. Az eredmény: 30-36 év közötti lehet. Megkérdeztem Grüner Miklóst: ezek szerint a valódi Vízel Lázár látható a 2. számú képen? Grüner azt válaszolta: nem. A valódi Vízel egy másik barakkban volt. Tehát nem tudjuk, hogy kicsoda a 2. képen látható, nem gyermekkorú férfiú. Ha összevetjük a buchenwaldi képről kinagyított Grüner Miklóssal, aki akkor 15 éves volt (lásd 3. kép), akkor józan ember nem állíthatja, hogy nagyjából hasonló korú két fiatalt mutat a két kép. Nem tudjuk tehát, ki van a 2. képen. Azt viszont tudjuk, hogy 30 év körüli lehetett.3. kép


A buchenwaldi képen magát felismerő „Elie Wiesel” tehát kétszeresen lebukott: egyrészt a képen idősebb ember látható, másrészt a kép akkor készült, amikor „Wiesel” saját bevallása szerint máshol „lebegett”. De van más, ennél is fontosabb hazugság.

„Elie Wiesel” önéletrajzi könyvében azt írja, hogy az „A-7713”-as számot tetoválták a karjába Auschwitzban. Ezt az állítását könyvének „revideált” változatában sem javította. Tudjuk – az auschwitzi múzeum dokumentuma is alátámasztja -, hogy ezt a számot az 1913. szeptember 4-én, Máramarosszigeten született Vízel Lázár viselte. „Elie Wiesel” néhány évvel ezelőtt egy bírósági meghallgatáson eskü alatt vallotta, hogy az „A-7713”-as számot tetoválták a bal karjára, apja – Shlomo Wiesel – pedig az „A-7712”-es számot kapta Auschwitzban. Tudjuk, ez utóbbi is hazugság, hiszen ezt a számot Vizel Lázár testvére, Vizel Ábrahám „kapta”.

Amikor nemrég Grüner Miklóssal találkoztam, elbeszélgettünk ismét erről a tetovált számról. „Elie Wiesel” karján ugyanis nem látható semmilyen szám, amint ezt videofelvétel, s több fénykép is tanúsítja (lásd 4. kép). Hová lett a tetoválás? Miért nem hajlandó megmutatni „Elie Wiesel” a nagy hírnévre szert tett, Nobel-békedíjjal is megszentelt „A-7713”-as számot?4. kép


Grüner Miklós nem titkolta el a bal karját. A Szlovák Sörözőben ebédeltünk, amikor közelről megmutatta a saját számát: „A-11104”. Le is fényképeztem, hogy bemutassam az olvasónak (lásd 5. kép). Jól látható a tetoválás, még messziről is. S most tessék megnézni a 4. képet, s a „Wiesel”-ről készült videofelvételt. Nincs a bal karján egyetlen darab szám sem.5. kép


Nem is lehet. Mert „Elie Wiesel” soha nem volt Auschwitzban. És nem volt Buchenwaldban sem. Grüner Miklós szerint még az is kétséges, zsidó-e egyáltalán „Elie Wiesel”. Itt van egy kép, „Wiesel” azt állítja: nem sokkal az 1944-es deportálás előtt készült róla (lásd 6. kép). Akinek kedve van, vesse össze a 2. képpel, amelyen „Wiesel” magát ismerte föl – miközben egy kórházban „lebegett”.6. kép


Nem folytatom, így is hosszú lett ez a szöveg. Azt hiszem, a fenti, kevés adalék is meggyőzte a kétkedő olvasót: „Elie Wiesel” csaló, szélhámos. Ez a csaló, szélhámos kapott magas állami kitüntetést 2004-ben, s ez a csaló, szélhámos adja vissza most tiltakozásképpen a nagykeresztet. Vajon miért szánta el magát erre a lépésre?

Az a gyanúm: „Elie Wiesel” megérezte, hogy vége a játéknak. Ráébredt arra, hogy hamarosan lelepleződik. S akkor bizony megfosztják a kitüntetéseitől. Elárulom az olvasónak, éppen azt terveztem: levelet írok Áder János elnök úrnak. Hogy vizsgáltassa ki „Elie Wiesel” múltját. Hadd tudja meg a magyar honpolgár, hogy az állítólag „magyar” származású „Wiesel” közönséges szélhámos. Tehát arra kértem volna Áder János elnök urat, hogy a lefolytatott vizsgálat eredményeként fossza meg a magas kitüntetéstől „Elie Wieselt”. Elkéstem. Most már más típusú levelet kell írnom.

Mert a magyar kormányzatnak természetesen válaszolnia kell „Elie Wiesel” mostani lépésére. A helyes megoldás az lenne, ha tényfeltáró bizottság szedné csokorba – mit csokorba: kazalba! - ennek a szélhámosnak a hazugságait. Ezt a feladatot nem lehet megspórolni. Ráadásul egy ilyen lépéssel a magyar kormányzat történelmet írna. Hatalmas csapást lehetne mérni a „holocaustiparra”. Nem szabad elszalasztani ezt az esélyt.

Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

Székely szótár küssebb és nagyobbacska gyermekeknek és cinkáknak - Sántha AttilaSzékely szótár küssebb és nagyobbacska gyermekeknek és cinkáknak
Könyv - Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 711 Ft
7% internetes kedvezménnyel
Az Apolló Holdcsalás - Arany LászlóAz Apolló Holdcsalás
Könyv - Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 391 Ft
10% internetes kedvezménnyel
A magyar középkor csatái - Weiszhár Attila - Weiszhár BalázsA magyar középkor csatái
Könyv - Bolti ár: 3 360 Ft
Internetes ár: 2 856 Ft
15% internetes kedvezménnyel
A székely nemzet atlasza - Faragó ImreA székely nemzet atlasza
Könyv - Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 700 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Trianon Rockopera DVD - Koltay GáborTrianon Rockopera DVD
DVD - Bolti ár: 7 990 Ft
Internetes ár: 6 990 Ft
13% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2019 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat