HunHír.info

2019. Áldás hava 21. nap, Csóbán napja.

Greta és a zöld forradalmi rombolók

2019. július 21. 07:18

naplemente-250.jpgAz elmúlt tíz évben egyre gyakrabban tűnnek fel Németországban a bűnhődő mozgalmak. Tulajdonképpen a Zöld Párt programmja sem más, mint vezeklés különböző bűnök, mint pl. a környezetszennyezés, a más népek, a nők és a melegek elnyomása miatt. A bűnhődés igénye ma már mozgalom formáját ölti. Ezzel el is értünk az orwelli newspeak birodalmába, ahol mint tudjuk, a szabadság rabszolgaság és a tudatlanság erő.

Gazdag István: A fehér férfi már nem képes megvédeni önmagát és családját a „migráns” fedőnevű idegen gyarmatosítóktól

2019. július 12. 16:39

migransoknemetorszagban-500.jpgNemzedékek során át pusztították a szüntelen antirasszista propagandával az európaiak idegrendszerét – amit a túlzott alkoholizálás már amúgy is kikezdett –, mára pedig gyakorlatilag teljesen felőrölték: az európai átlagember már csak egy szibarita váz, nyers hús és a konzumidiotizmus kotyvaléka. Amint megpendítjük neki, hogy talán ideje lenne hazazsup­polni az egzotikus megszállókat, akik mindennap egyre inkább felfedik hódító szándékaikat, hacsak nem akarunk eltűnni, vagy vízhordóként szolgálni nekik, rettegő tekintetekkel találkozunk, mintha csak egy őrülttel állnának szemben, közben abban, ami még az agyukból maradt, „a fehér ember egyetemes kizsákmányoló… Európa bűnös földrész…” és hasonlók pavlovi reflexválaszai zakatolnak. A fehér férfi már nem képes megvédeni önmagát és családját a „migráns” fedőnevű idegen gyarmatosítóktól, mert a kultúrmarxista társadalommérnökség 75 éve tartó szüntelen agymosása mára csaknem teljesen devirilizálta.

Tisztázzuk, ki a cigány!

2019. július 11. 21:58

cigany-es-csendor.jpg...Ezért én azt mondom, nyugodtan vonjunk párhuzamot a migráns és a cigányság között, mert ugyan azon ideológia elvén működik mindkettő. Egyik évszázadok óta, a másik még csak pár éve. Ahogy a migráns nem egy nép, a cigány sem az. A cigány is a társadalom margóján élő, elszegényedetett, elgettósodott, pendens emberek csoportja, akinek ereje a tömeg és a jól kifundált fentebb említett ideológia. Jöttek, jönnek most is, és diktálni akarnak. A cigányság a kereszténységünket még nem veszélyezteti, ámbár ez is el fog következni. A titkos fegyverük a generációról generációra terjedő rossz ideológia örökítése az asszimiláció helyett. És lassan többen lesznek...

Miért nem támogatom a Pride-ot

2019. július 05. 16:25

pride-250.jpgMindig is kíváncsi embernek tartottam magam, nem elégedtem meg más véleményével, a saját szememmel kellett látnom valamit, hogy eldöntsem, mit gondolok róla. Konzervatív nevelést kaptam, de persze megvolt a magam világbékeharcos korszaka is. Ismerkedtem az egyenlőség fogalmával tizenévesen, amit az izmusokból való kiábrándulás követett, hogy stabilan landoljak a realitás talaján. Klasszik és unalmas személyiségfejlődés, semmi különös.

Ellenforradalom és a vörös terror - a Tanácsköztársaság utolsó hónapja

2019. július 01. 06:00

cserny-lenin-fiukkal.jpgA korábbiakban felvázoltuk a Magyar Vörös Hadsereg sikeres északi hadjáratát, mely szétválasztotta a cseh és a román hadsereget, majd súlyos csapást mért a Felvidéket megszálló cseh haderőre. A Tanácsköztársaság számára a területvédelem jelentette szinte csak a legitimáló tényezőt, esetleg pozitívumként megemlíthetünk még néhány naiv szociális intézkedést. Május-június folyamán előbb Aradon, majd Szegeden Ábrahám Dezső, majd Károlyi Gyula vezetésével ellenforradalmi kormányok alakultak, Horthy Miklós megkezdte a Nemzeti Hadsereg megszervezését.

Egy bankár rejtélyes halála...

2019. június 27. 08:52

uj-vilagrend-500.jpg...Az történt tehát, hogy a kommunizmustól megszabadult országok a nyugati jólétre és szabadságra vágytak, ám mire elérkezett a demokrácia, a globális pénzügyi csoportok, illetve az ő akaratukat végrehajtó nemzetközi szervezetek már a privatizáció, liberalizáció és dereguláció követelményeit fogalmazták meg velünk szemben...

Felkelőket gyilkoltatott, behívta a szovjeteket – Nagy Imrének nincs helye hőseink között!

2019. június 18. 18:03

56_.jpgJánosi Katalin kikéri magának, hogy nagyapja (Nagy Imre) emlékét beszennyezze a mostani diktatórikus kormány. Az ő nagyapja ugyanis – állítja – „erkölcsös”, „tisztességes” és „hazaszerető” volt… Tényleg ideje rendet tenni Nagy Imre-fronton. Elég volt ebből! Ez az ember nem való nemzeti hőseink panteonjába! Nagy Imre ellenforradalmároknak tartotta Pongrátz Gergőéket. Ehhez nem szükséges további kommentár.

Csöbörből vödörbe avagy, harminc éve „szabadon”…

2019. június 16. 20:23

uj-vilagrend-500.jpg...Harminc éve csak a kommunista diktatúra szűnt meg, amelyet a nagy forgatókönyvírók egy másik európai diktatúrára váltottak, amelyből nem lehet egyik napról a másikra kiszállni… de saját magunknak ne hazudjunk a demokrácia nevében szabadságot… mert ma minden van, csak nemzeti függetlenség és szabadság nincsen. Egy erkölcs nélküli, hitehagyott, kapzsi és pénzhatalmi világban vergődünk, s ennek a végkifejlete korántsem biztos… Mert olykor két vagy több lovat akarunk megülni...

Gazdag István: Fehér genocídium

2019. június 16. 11:52

neger-bunozok-az-utcan-500.jpg...A jelenleg uralkodó liberális axióma szerint a fehérek elnyomók, a színes bőrűek elnyomottak, de emberfajok nem léteznek, viszont a faji sokszínűség (diverzitás) nevében ünnepeljük a különbözőségünket, mert mindnyájan egyformák vagyunk, ezért kell megszüntetni a különbözőséget a nem létező emberfajok összekeverésével, de csak a fehér országokban. Ennek szellemében elárasztják a fehér országokat színes bőrűek millióival. Asszimilációs-integrációs törvényeket hoznak, amelyek korlátozzák a fehéreket abban, hogy saját (kizárólag fehér) államaik, városaik, településeik vagy iskoláik legyenek...

Károlyfalvi József: A Magyar Vörös Hadsereg északi hadjárata és Clemenceau-jegyzék

2019. június 15. 14:05

bitangok-ezt-akartatok-plakat.jpg


Ismeretes, hogy az 1918. október 31-én hatalomra jutott polgári-szociáldemokrata koalíció, a Nemzeti Tanács, Károlyi Mihály és Jászi Oszkár nevével fémjelzett kormánya nem tudta megoldani a tornyosuló válságjelenségeket: a szociális és gazdasági problémákat, a területvédelem feladatait. A kormány naiv pacifizmusa inkább az ellenkező hatást váltotta ki, felbátorította a környező államok mohó, területrabló, lényegében minden etnikai elvet figyelmen kívül hagyó katonai és politikai vezető köreit. Mikor az 1919 márciusi Vyx-jegyzék lehetetlenné tette a kormány működését, szétzilálta perspektíváit, az MSZDP-nek adta át a hatalmat, mely a február 20-ai Népszava-székház előtt lezajlott lövöldözés miatt betiltott Kommunisták Magyarországi Pártja irányába kereste a kapcsolatokat, a börtönből kihozott kommunistákkal egyesült pártot hoztak létre, kikiáltották a Magyarországi Tanácsköztársaságot, mely megkezdte programja érvényesítését: a tanácsrendszer kiépítését, a szocializálásokat.

Sörfoltos abroszunkon hatvanöt zlotyi

2019. június 05. 08:23

szogesdrot.jpgEgyeseknek csak arra a kis piros füzetre futotta az átkosban. Érte is sokat kellett talpalni, hajbókolni, sorban állni. Ez volt a Kádár-rendszer mézesmadzagja, az úgynevezett baráti országokra érvényes szocialista útlevél. Mi mást tehetett az, aki egy kis szabadságra vágyott a gulyáskommunizmusban? Bepakolt egy szimatszatyorba, felült a vonatra. Útközben összeveszett a határőrökkel, leszállt Pozsonyban sörért, s ha Isten is úgy akarta, végre megérkezhetett Lengyelországba.

Az ősbűn 1919-ben eredeztethető...

2019. június 02. 10:43

lenin-fiuk-aldozatukkal-pozolva250.jpg...a mai magyar balliberális világ szánalmas identitásválságának egyik okozója is éppen ez a fajta politikai gyökértelenség, ami részben a vállalhatatlan múltból, részben pedig az értékelvű baloldaliság ikonikus alakjainak szinte teljes hiányából fakad. Mert valljuk meg: Kun Bélához, Rákosihoz, Rajk Lászlóhoz, Gerőhöz, Apróhoz, Kádárhoz, Biszkuhoz és a többi pártkáderhez nehéz zsinórmértékként igazodni...

Szabadkőművesek, illuminátusok páholyai irányítják a kontinenst: Az EU elitje hemzseg a beépített emberektől…

2019. június 01. 18:26

szabadkomuves-500.jpgMa már nyílt titok, hogy a világot egy háttérhatalom irányítja, a szabadkőművesség pedig az ő alájuk tartozó szervezet. Mindenhol az ő jeleikbe és a létezésüket igazoló dolgokba, apró “morzsákba” botlunk. A fizetőeszközökön – amerikai egy dolláros – a médiában, a szobrokon, az építészetben, a kódrendszerekben, de még a politikusok kézjeleiben is az ő szimbólumaik és jelrendszerük köszön vissza. Ha nem vagyunk hajlandóak tudomást venni róluk, akkor bizony ők győznek.

Károlyfalvi József: Szavazhattunk a migráció ellen...

2019. május 31. 09:13

salvini-500.jpgVégül is az előre várható eredmények születek az uniós parlamenti választásokon. Európa népeiben mégis csak működésbe léphetett valamiféle gyenge önvédelmi reflex, hazafias, erkölcsi motiváció. Sikerült visszaszorítani az Európa tönkretételére törekvő szabadkőműves politikai erőket. Talán az jelentheti a legnagyobb örömöt, hogy az európai jobboldali radikális, szuverenista, populista pártok 21 százalékot érhettek el.

Csíksomlyó is elesett! „Menjünk együtt Máriához” – vagy jöjjön ide Mária!?

2019. május 30. 14:08

csiksomlyoi-bucsu-500.jpgBergoglio érsek üzenetben üdvözölte a románokat, Romániát pasztorációsnak mondott politikai útja előtt. Megemlékezik ebben a közleményben mindenkiről, csak a magyarokat, Csíksomlyót és a magyar vértanúkat hagyta ki üzenetéből, de ezen már nem csodálkozunk. Annál inkább azon a tényen, hogy a csíksomlyói Segítő Szűz Mária Kegyszobrát is kihurcolják a kegytemplomból a Nyeregbe, e „nagy találkozóra”. És ez sértő, furcsa és megalázó… nem csak a Kegyszobor számára, hanem mindenki számára, aki Máriához a templom csendjében ment eleddig. Sokan azt jelezték, hogy szentségtörésnek tartják Mária meghurcolását… – mert ez az!

A legintoleránsabb győzelme, avagy a kisebbségek diktatúrája

2019. május 19. 18:39

arab-nok-furdoznek-500.jpgNassim Nicholas Taleb görög származású libanoni-amerikai esszéíró, egyetemi professzor, statisztikus. “Skin in the game” című könyvében az élet számos dolgában kérdőjelezi meg a közmegegyezést és a világról alkotott felfogásunkat. Könyve egyik fejezetében arról ír, hogy valójában a kisebbségek és nem a többség irányítja a világot. Olyan makacs kisebbségek, amelyek rákényszerítik szokásaikat, erkölcsüket vagy akaratukat másokra.

Anschluss

2019. május 19. 15:32

strache-fpo-250.jpgNéhány német újság 24 óra alatt megbuktatta a legitim választásokon meggyőző többséget szerző, jobbközép és jobboldali pártokból álló, népszerűségét ezidáig megőrző osztrák kormányt. Hát, aggódunk Ausztria függetlenségéért. Egy titkosszolgálati akcióból általában kevés dolgot lehet kimatekozni, de ebben az esetben azért néhány dologban bizonyosak lehetünk. Én személy szerint imádom azokat a képeket, amikor Hitler bevonul hozzájuk és a lakosság 95 százaléka lelkesen üdvözli őt az út mentén virágokkal felsorakozva.

Az elmúlt néhány év során a globális politikai kommunikáció egyik legismertebb kifejezésévé a „deep state”, vagyis „mély állam” szókapcsolat vált

2019. május 15. 10:32

uj-vilagrend-250.jpg...Csakhogy Donald Trump megválasztásáig bezárólag nemcsak ellenállás nem volt, hanem éppen ellenkezőleg, a republikánus vagy éppen demokrata elnökök inkább abban versengtek egymással, hogy melyikük tudja komfortosabban kiszolgálni a birodalmat. Ezt a sajátos identitásválságot írja le az a tény, hogy republikánusként az idősebb és a fiatalabb Bush is minden esetben Donald Trumppal szemben foglalt állást...

”A Facebook célja a nettó újkommunista agymosás...”

2019. május 08. 07:09

facebook250.jpg...A Facebook viselkedéséből a pofátlan komcsi alakoskodás árad. Tessék egyenesen beszélni! Egy szélsőbaloldali platformmal akarják simára vasalni generációk agyát, hogy azon ne jöjjön át semmi, ami arról szól, hogy valaha a házasság egy férfi és egy nő között állt fent, és hogy talán mégse jó ötlet az európai kalifátus. A lényeg az – ezt jelenti a „biztonságos hely mindenki számára“ újbeszélül –, hogy mindenki csak a genderérzékenyítést meg a muszlimsimogatást kapja az arcába nullhuszonnégyben...

Soros György tesztüzemmódba kapcsolta hűséges társát és helyi lerakatát

2019. május 07. 17:50

soros-gyorgy-500.jpgNem kizárt, hogy a tehetséges, karizmatikus politikai vezetők teljes hiányától szenvedő, másod- és harmadosztályú politikusoktól hemzsegő baloldali ellenzék végül mégis visszatántorog Bajnai Gordonhoz, hogy mentse meg őket, ha tudja. Hiszen az ellenzék szétesőben, cél és vezércsillag nélkül botorkál; itt van viszont Bajnai, aki „fénylő csillag”: européer, progresszív, globalista, kozmopolita, sármőr, politikailag abszolút korrekt, van miniszterelnöki tapasztalata. És még az Internacionálét is elénekli, ha kell (2009-ben a szocikkal).

Régebbi hírek a rovatban:


A rovat teljes archívuma
Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

A megbízható férfi - Bedő ImreA megbízható férfi
Könyv - Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Ady Endre és a Nyugat - keménytáblás - Raffay ErnőAdy Endre és a Nyugat - keménytáblás
Könyv - Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Újabb magyar ősmesék - Bíró LajosÚjabb magyar ősmesék
Könyv - Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 3 800 Ft
24% internetes kedvezménnyel
Ne bántsd a magyart! - Szájer JózsefNe bántsd a magyart!
Könyv - Bolti ár: 3 950 Ft
Internetes ár: 3 674 Ft
7% internetes kedvezménnyel
A második szabály - In memoriam Olofsson Placid - Beer Miklós - Csókay András - Brückner Ákos Előd - Eperjes Károly - Ézsaiás Erzsébet - Mádl Dalma - Rétvári Bence - Schmidt Mária - Sinkovits Vitay András - Süveges Gergő és még sokan másokA második szabály - In memoriam Olofsson Placid
Könyv - Bolti ár: 2 850 Ft
Internetes ár: 2 423 Ft
15% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:


...népszokás:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2019 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat